E1 عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی

E2 عدم فرمان هیدروستات براي قطع شیر برقی

E4 نشتی آب

E5
موتور خراب باشد.
موتور چرخش صحیحی را نداشته باشد.
برد ترایاک موتور اتصال کوتاه باشد یا در حالت دیودی باشد.

E6
موتور سوخته است.
سوکت موتور و سیم کشی قفل شده است.
اتصال کوتاه رخ داده است.
رله خراب شده است.

E7
موتور در جهت مناسب و درست کار نمی کند یا در خلاف جهت اصلی حرکت می کند.
شاید موتور سوخته باشد.
مدار برد خراب شده باشد.

E8
این خطا می تواند ناشی از خرابی یا نقصی در عملکرد موتور باشد.
سیم کشی دچار قطعی شده باشد یا سوکت قفل شده است.
ممکن است که برد خراب باشد.

E9
ممکن است هیدرو استات خراب شده باشد.
شاید مدار برد اتصال کوتاه یا خراب شده باشد یا فرمان برد خراب شده باشد.

H2 ممکن است ترموستات در ماشین لباسشویی های مدل قدیمی تر یا ترمیستور در ماشین لباسشویی های مدل جدیدتر خراب شده باشند.

H4 دمای بالا دستگاه و داغ کردن ماشین لباسشویی

H5 دمای بالای آب و دمای بیش از 45 درجه

H6
اشکالاتی در هیتر و خرابی المنت
مدار برد خراب شده باشد

H8
دمای بالای المنت
خرابی برد
کم بدن سطح آب داخل مخزن
اشکال از افزایش دمای المنت
سطح آب داخل مخزن چک شود
المنت بدون آب کار میکند
خرابی از برد

IB خرابی برد

LB عدم فرمان قفل درب

OE عدم تخلیه بعد از چند دقیقه

PFE
آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود.
ممکن است مدار برد خراب شده باشد.
ممکن است پمپ تخلیه خراب شده باشد.

IE
اشکالاتی در ورود آب
بسته بودن شیر آب
مسدود بودن فیلتر ورودی آب
خراب بودن شیر برق
خراب بودن پمپ تخلیه
خراب شدن هیدروستات
عملکرد نامناسب برد

UE تنظیم پایه لباسشویی درست نباشد- لباسها در یک طرف درام در هم پیچیده شده باشند

1E مسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال دارد.

0E مسیر تخلیه آب اشکال دارد

LE درب بسته نمی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *