F10 لباسشویی آریستون با آب سرد پر نمی شود.

F11 لباسشویی آریستون با آب گرم پر نمی شود.

F12 لباسشویی آریستون با آب مخلوطی از آب سرد و گرم پر نمی شود.

F13 لباسشویی آریستون با آب مخلوطی از آب سرد و گرم پر نمی شود.

F14 در گرمایش آب خطا رخ داده است.

F15 آب به بیرون پمپ نمی شود و شرایط سیل می تواند رخ دهد.

F16
سطح آب بسیار بالا تغذیه آب را قطع کرده است یا خاموش کرده است.
اطمینان حاصل کنید که سطح آب دیگر افزایش نمی یابد.

F17
درب به درستی بسته نشده است.
درب ماشین لباسشویی آریستون را محکم ببندید.
همچنین ممکن است اشکال از میکروسوییچ درب باشد.

F20/F21
مقاومت ترمیستور بیش از حد شده است و یا تشخیص افزایش یا کاهش دما نادرست است.
دمای محیط می تواند زیر دمای انجماد باشد.
از سلامت ترمیستور اطمینان حاصل نمایید.

F30/F31 درایو موتور مشکل پیدا کرده است.

F40 آب زیر سطح حفاظت در طول مرحله گرمایش جمع شده است.

F41 توالی تشخیص سطح آب در ماشین لباسشویی آریستون نادرست است.

F50/F31
زبان مورد نظر شما و برنامه شستشو ذخیره نشده است.
این سیستم با شرایط پیش فرض (حداکثر 1000 دور در دقیقه و زبان انگلیسی) اجرا می شود.
لباسشویی آریستون خود را مجدداً برنامه ریزی کنید.

 

تمام کدهای خطا E35، E36، E37 یا E39 به سوئیچ فشار ماشین لباسشویی آریستون مربوط می شوند.

شایع ترین علت نمایش کد خطا E40 معیوب بودن قفل درب است

علت کد خطا E61: دستگاه شما به طور موثر آب را گرم نمیکند

علت کد خطا E62: آب در ماشین لباسشویی شما بیش از حد گرم شده است

علت کد خطا E66: خطا در اتصالات با المنت حرارتی را نشان می دهد.

علت کد خطا E71: سنسور دما معیوب در دستگاه لباسشویی آریستون شما خطا نمایش می دهد.

خطاهایی که با E8 و E9 شروع می شوند، مربوط به خطای برنامه نویسی در برد کنترل دستگاه لباسشویی

 

****** کدهای خطا برای ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن دار آریستون ****** EVO1 مدل دستگاه لباسشویی اریستون

 

F01 ترایاک موتور اتصال کوتاه شده است.
F02 تاکومتر متراکم موتور ماشین لباسشویی آریستون جدا شده است.
F03 ترمیستور ماشین لباسشویی مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است.
F04 سوئیچ فشار روی حالت خالی مسدود و متراکم شده است.
F05 سوئیچ فشار روی حالت کامل مسدود و متراکم شده است.
F06 سلکتور برنامه در لباسشویی آریستون خطا داده است.
F07 رله گرمایش لباسشویی آریستون گیر کرده است.
F08 رله گرمایش ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F09 eeprom ناسازگار است.
F10 سوئیچ فشار لباسشویی آریستون به درستی حس نمی کند.
F11 پمپ نمی تواند فعال شود.
F12 ارتباطات لباسشویی آریستون دچار مشکل شده است.
F13 فن خشک کن یا ترمیستور خشک کن آریستون معیوب است.
F14 المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F15 رله المنت خشک کن آریستون معیوب است.
H20 ماشین لباسشویی آریستون پر نمی کند. شیر آب، شلنگ و دریچه های ورودی لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
LOCKED اینترلاک ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید.

 

******کدهای خطا ماشین لباسشویی آریستون و خشک کن آریستون ****** EVO2 و V4 مدل دستگاه لباسشویی اریستون

F01 ترایاک موتور اتصال کوتاه شده است.
F02 تاکومتر متراکم موتور ماشین لباسشویی آریستون جدا شده است.
F03 ترمیستور ماشین لباسشویی مدار باز و یا اتصال کوتاه شده است.
F04 سوئیچ فشار روی حالت خالی مسدود و متراکم شده است.
F05 سوئیچ فشار روی حالت کامل مسدود و متراکم شده است.
F06 سلکتور برنامه در لباسشویی آریستون خطا داده است.
F07 رله گرمایش لباسشویی آریستون گیر کرده است.
F08 رله گرمایش ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F09 eeprom ناسازگار است.
F11 پمپ ماشین لباسشویی آریستون نمی تواند فعال شود.
F12 ارتباطات لباسشویی آریستون دچار مشکل شده است.
F13 فن خشک کن یا ترمیستور خشک کن آریستون معیوب است.
F14 المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F15 رله المنت خشک کن آریستون معیوب است.
F17 اینترلاک ماشین لباسشویی آریستون را بررسی کنید.
F18 ارتباطات ماشین لباسشویی آریستون مشکل پیدا کرده است و خطا داده است.
H20 ماشین لباسشویی آریستون پر نمی کند. شیر آب، شلنگ و دریچه های ورودی لباسشویی آریستون را بررسی کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *